Dokumenter

Strandholmen på papiret

Her kan du laste ned aktuelle dokumenter for Strandholmen. Har du spørsmål er det bare å kontakte megler.

Dokumenter trinn 1

Innredningsguide trinn 1

Kjøpekontrakt trinn 1

Kjøpetilbud trinn 1

Kontraktsvedlegg trinn 1

Prisliste trinn 1

Prospekt trinn 1

Dokumenter trinn 2

Kjøpekontrakt trinn 2

Kjøpetilbud trinn 2

Kontraktsvedlegg trinn 2

Prisliste trinn 2

Prospekt trinn 2